voorzittershamer

23 februari Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 23 februari 2024 vindt in de avond onze jaarlijkse ALV plaats in De Thuysplaet. We kijken dan gezamenlijk terug op vorig jaar en blikken vooruit op het aankomende seizoen. We bespreken dan een concept voor een nieuw vrijwilligersmodel, plannen en financiën. Natuurlijk is het fijn om met elkaar verder bij te praten. We rekenen dan ook op de aanwezigheid van veel (ouders) van onze leden. De ALV start om 19.30. Tot dan!

Tags: No tags

Comments are closed.