Jaarverslag DVH 2016

Voordat u, het jaarverslag gaat lezen, eerst een belangrijke mededeling. Er zullen geen bestuursverkiezingen worden gehouden bij de Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2017. Uw voorzitter heeft besloten nog 1 jaar aan te blijven.

JAARVERSLAG DVH 2016

2016 was een zwaar jaar. Zwaar vanwege de hoeveelheid tijd en energie, die het bestuur en bouwgroep hebben moeten steken in het realiseren van ons eigen clubgebouw. De vele gesprekken met gemeente, Bank en nog meer derden hielden niet op en wanneer wij dachten dat de zaak rond was, verscheen er ergens anders wel weer een probleem. Maar toen was het toch echt zover.
1 april 2016 ging de eerste paal de grond in en voordat iedereen het eigenlijk in de gaten had, werd onze eigen clubhuis (inmiddels omgedoopt tot de Thuysplaet), samen met het 2e Honk, eind mei 2016 sleutelklaar opgeleverd.
Met man en macht is er aan gewerkt om beide locaties in te richten naar onze smaak en wij mogen zeggen, dat dit wel is gelukt. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel positieve berichten wij ontvangen van vele bezoekers, over onze Thuysplaet. Het is nog niet allemaal af, maar langzaam worden ook de laatste klussen gedaan. Door de groep Horeca is er heel veel werk verzet, aan de inrichting en inrichting van de keuken. De leden van de Horecacommissie inmiddels druk bezig met het voorbereiding van het komende seizoen. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de achterwand van de bar. Inmiddels zijn er diverse buiten verenigingen en andere partijen die de weg naar ons clubgebouw hebben weten te vinden.

3 September 2016 was de officiële opening, van ons clubgebouw. Door de evenementencommissie is er hard gewerkt om deze dag tot een succes te brengen. En dat is gelukt. Elke keer dat wij de wethouder spreken heeft hij het over ons gebouw en de opening. Iedereen nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet.
Hadden wij eindelijk, ons nieuwe Thuysplaet, werden wij met een nieuw probleem geconfronteerd.
In de wandelgangen hadden wij het al in een eerder stadium gehoord, maar rond juni werden de geruchten, werkelijkheid. De Internationale School ging uitbreiden en voor alle sportverenigingen op sportpark Oost en West zou dit grote gevolgen hebben. Zeker toen er ook nog andere verenigingen bij betrokken werden, die niet eens op Oost en West hun basis hadden. Kortom de dreiging dat DVH zou moeten verhuizen werd steeds groter, ondanks onze nieuwe Thuysplaet.
Snel een commissie opgestart en weer de nodige gesprekken in. Gelukkig hebben alle verenigingen hun poot stijf gehouden en hierdoor is het plan voorlopig (of voorgoed) in de ijskast.

DVH jeugd 2016

Beeball 1:

De Beeballers, 6 stuks in totaal, waren in de winter weer begonnen in de zaal onder de deskundige en enthousiaste leiding van Aram. Aan het begin van de competitie is het team gegroeid tot 10 meisjes en jongens die het spelletje en de technieken al aardig snel onder de knie hadden. Het team speelde over het algemeen gelijke wedstrijden, maar soms wonnen ze ook met overtuiging.

Beeball 2 opstart groep:

Door de grote clinic in het voorjaar in de Meerkamp konden we gelijk met een opstartgroep beginnen aan het begin van het buitenseizoen. Nagenoeg elke week kwam er een meisje of jongen langs, die een paar trainingen wilde proberen. Ook deze groep zat snel vol met 10 jongens en meiden. Een paar van deze Beeballers hebben in juni meegedaan aan de Landelijke Beeball dag, samen met Beeball 1 van Aram. Na de zomerstop zijn de jongste kinderen van deze opstartgroep deel gaan nemen in de competitie. Een paar kinderen bleven dit seizoen nog enkel trainingslid, omdat ze te oud waren voor Beeball Rookie, maar te jong voor pupillen.
2 Van de proeftrainingen hebben geleid tot nieuwe aanwas voor de honkbal pupillen.
De trainingen werden verzorgd door Tess Glansdorp, Fenna Verhage en Mandy van den Akker (allen softbal junioren), onder leiding van Marieke. Deze meiden hebben het team gecoacht en begeleid bij de wedstrijden in het 2e deel van de competitie.

HB pup 2:

Een steady team wat al enkele jaren in nagenoeg dezelfde samenstelling trainde en speelde onder leiding van Marcel van Basten en George Hollerman. Ook dit seizoen kwamen ze uit in de 3e klasse. Het eerste deel van het seizoen hebben zij zich in een keurige 4e positie weten te spelen. Na de zomerstop waren ze duidelijk ingedeeld in een zwaardere poule, waar ze uiteindelijk op de laatste plaats eindigden, maar veel ervaring hebben opgedaan.

HB pup 1:

Het begin van het seizoen is wat onstabiel geweest door het ontbreken van deskundige staf en een krappe bezetting. Het spelersaantal is na de clinic in de Meent in het voorjaar uitgegroeid tot een mooi aantal van 12 spelers. Vaders Frank en Fernando hebben hun uiterste best gedaan om het team te coachen, Marieke coördineerde de trainingen en wedstrijden nog voor dit team. Ook dit team heeft een heel nette 3e plaats weten te veroveren in het eerste deel van de competitie. Het 2e deel van de competitie hebben deze mannen afgesloten op de 3e plek.

HB asp 2:

Ook voor de aspiranten honkbal was het begin van het seizoen een uitdaging. Wordt het team opgesplitst over HB ASP1 en HB PUP1, of bleven ze toch een team. Er was aan het begin van het seizoen een trainer voor dit team, Bobbie van Duren, maar geen coach bij de wedstrijden. En een zeer gering aantal spelers, slechts 7, door het opzeggen van een paar van de spelers. Uiteindelijk is er besloten dit team toch te behouden. De trainingen zijn in eerste instantie samen met de HB asp 1 gedaan. Maar bij het uitgroeien van het aantal spelers (die ‘zomaar’ aan zijn komen waaien) is er voor gekozen apart te gaan trainen. Franklin van Willigenburg’ heeft dit team onder zijn hoede genomen. Samen met vader Peter van Wijk is het team op een 7e plaats in de 3e klasse geëindigd.

HB asp 1:

De jongens van aspiranten 1 zijn voor het grote gedeelte van het team al meerdere jaren bij elkaar. Ze kwamen dit jaar uit in de 2e klasse. Het team was na de eerste wedstrijden in het zogenaamde voorseizoen ingedeeld in een zwaardere poule en hebben ze een 7e plaats in deze poule behaald. Robin Reinders trainde dit team met hulp van Yannick Bergsma. Karin en Ruud coachten de jongens bij de wedstrijden en hebben inmiddels hun coachwerkzaamheden neergelegd.

HB junioren:

Het tweede jaar voor dit samengestelde team, inmiddels hebben nagenoeg alle jongens de officiële junioren leeftijd bereikt. Zij kwamen uit in de 2e klasse en hebben een 8e plek, net onder het midden behaald. Tom Poelman en Nick van Rietschoten verdeelden de taken als trainer en coach en werden hierbij geholpen door Johnny HB2.

Softbal jeugd:

De softbal meiden zouden beginnen in 3 heel krappe teams pupillen, aspiranten en junioren. Nog voor de start van de wintertrainingen zijn de coaches/ trainers en jeugdcommissie in conclaaf gegaan en werd er besloten het overgrote deel van de aspiranten door te laten stromen naar de junioren en een paar meiden werden samengevoegd met de pupillen, in een nieuw aspiranten team. Het aspiranten team stond onder leiding van Michael Goodenough, Esme Pasteuning en Nino van den Heuvel, en kwamen uit in de 2e klasse en zijn het seizoen geëindigd op een zeer nette 2e plaats.
De junioren werden getraind en gecoacht door Dennis van Verseveld. Het is hem gelukt in korte tijd een hecht team te maken van de nog jonge meiden samen met de al wat oudere junioren. Het team komt uit in de 1e klasse en heeft een keurige 5e plek behaald.

Pitcher-catchertrainingen:

In de zaal werd voor de hb jeugd begonnen met pitchertraining door Bobbie van Duren. Hij heeft dit nog enkele weken voortgezet op de velden, totdat hij de club had verlaten. Yannick Bergsma heeft de pitchertrainingen hierna verder begeleid. De catchertrainingen op het veld werden door Matthew Scholten gegeven om de week, in afwisseling met de softbalmeiden.
De meiden hebben in de winter pitchertraining gekregen van Jo Blok en Saskia van Driel. Helaas konden we niet tot een geschikte dag voor de buitentrainingen komen. Larissa Ferree heeft een aantal keer de pitchertraining gegeven tot zij helaas moest opgeven wegens rugblessure.

Clinics:

Tijdens de zomervakantie werden er 3 clinics georganiseerd, pitcher/catcherclinic, een hitting clinic, en een fielding clinic. Naast de jaarlijkse sliding training.

Algemene jeugdzaken vanuit JC:

Tijdens de winterperiode is er door de jeugdcommissie en Technische commissie een beleidsplan jeugd gemaakt met daarin de verschillende doelstellingen per team en jeugd algemeen. Dit zal worden besproken met alle jeugdcoaches/trainers en commissieleden jeugd. Ook is er een start gemaakt met het maken van gedragsregels voor leden, spelers, ouders en staf. In 2017 zal dit verder worden uitgewerkt en gecommuniceerd worden naar alle leden.

Vooruitblik 2017:

We starten met de Beeball met 2 teams (Rookie en major League) en we streven dit seizoen naar nog een nieuw Beeballteam.
In maart geven we weer in een grote zaal een clinic en gaan ons richten op jonge softbal meiden.
Aankomend seizoen hopen wij een start te maken met een nieuw softbal pupillen team.
We starten aankomend seizoen met HB pup 1 en 2 (in 2e en 3e klasse) en asp 1 en 2 (in 2e en 3e klasse).
De jeugdcommissie (in samenwerking met de TC) zal iedere maand vanaf mei een specifieke clinic verzorgen (bv hitting).

Verslag DVH TC 2016

De TC is in 2016 begonnen om een beleidsplan op te zetten, gelet op de behoefte die ontstaan is als gevolg van het verlies van onder andere Senioren teams.
Hierbij specifiek doelend op de top van het Dames softbal in de eerste klasse, over de afgelopen jaren zijn we een Top sport Junioren team verloren en in 2015 hebben we ons Dames 1 team uit de eerste klasse verloren, als gevolg van het wegvallen van speelsters.
Met geen mogelijkheid konden we een team overeind houden en ook niet opnieuw opzetten.
Softbal dames 1, veel energie is er gaan zitten om vanuit een smalle basis dames te benaderen, ondanks alle moeite is dit wederom niet gelukt.
Doelstelling is/was ons te concentreren op de jeugd die we binnen DVH hebben, dus op de softbal junioren ingezet en die klaar te stomen om binnen 2 jaar een team met bestaande eigen jeugd in de senioren competitie in een zo hoog mogelijke klasse. Het bestaande kader wilden we uitbreiden met externe trainers. Dat is helaas niet gelukt een kandidaat heeft uiteindelijk gekozen voor andere zaken dan softbal en de andere kandidaat is bij zijn bestaande vereniging gebleven.
Momenteel is het kader uitgebreid met twee jonge heren spelers uit de softbalheren 1 (Dennis Ferree en Matthew Scholten) om Dennis te ondersteunen.
Verder hebben we dames 2 en 3 (oude teamnummers) waarbij Dames 2 het kampioenschap heeft weten binnen te halen in de 4e klasse. Onder de bezielende leiding van Herman Brandt, Chapeau.
Het oude Dames 3 heeft zich weten te handhaven in de 4e klasse waar ze middels een kampioenschap van uit de 5e klasse naar gepromoveerd waren. Een knappe middenmoot was het hoogst haalbare in 2016.

Honkbal:

Honkbal senioren 1 heeft zich weten te handhaven in de 2e klasse, ondanks alle perikelen die er ontstaan waren tussen de spelers en de coaching staf. Vele gesprekken met bestuur en staf hebben niet kunnen leiden tot een terugkeer van beide heren. Een aantal spelers heeft hun lidmaatschap opgezegd daar zij het niet eens waren met de beslissing van het bestuur. De over gebleven spelers hebben het seizoen afgemaakt zonder externe coaching en hebben zich makkelijk weten te handhaven, waarbij het plezier weer terug kwam. Nieuw trainers duo voor 2017, zijnde Richard van der Velden en Dick Poelemeijer, een tweetal waar we veel vertrouwen in hebben.

Heren 2 Honkbal:

Heeft zich weten te handhaven in de 3e klasse, waarbij aan het eind van het seizoen de coach gestopt is en het stokje over heeft gedaan aan Franklin. Johnny bedankt voor alle jaren als Coach

Heren 3 de Jays:

Hebben zich weten te handhaven,

Softbal Heren:

Heren 1, zijn als 5e geëindigd in de competitie, aanvulling van spelers bleek ook de laatste jaren moeilijk, Kevin en Matthew zijn vertrokken om in de 1e klasse te blijven spelen, Raoul en Richard zijn ook bij Heren 1 gestopt. Gelukkig hebben zich wel weer nieuwe DVH ers spelers gemeld om te komen softballen.

Heren 2 (Heren C):

Heeft een seizoen achter de rug van weinig overwinningen en is weer terug naar de 3e klasse voor seizoen 2017. Nieuwe spelers geven het team weer een impuls.

Slow pitch:

Een zeer grote groep spelers/ speelsters, waar met veel plezier de sport wordt beoefend. De trainingen werden geleid /gegeven door Franklin van Willigenburg’’. De wedstrijden vonden plaats eens in de drie weken en na de wedstrijden, werd de rivaliteit gevierd met een lekker koud glas bier/fris.

Financiën DVH 2016-2017

Het complete financiële overzicht zal op de avond van de Algemene Ledenvergadering worden verspreid.

Veldcommisie

Door de veldcommissie is afgelopen jaar hard gewerkt aan de inrichting van het materiaalhokken. Zo zijn er stevige metalen lockers geplaatst voor het speelmateriaal. Voor alle teams is er een locker, dus er dient geen materiaal meer los in het hok te worden geplaatst. Ieder team dient gewoon zijn spelersmateriaal op te ruimen.

Aan de andere kant van het materiaalhok bevindt zich het materiaal voor de veldcommissie. Tijdens de veldwerkdag zal deze ruimte verder worden uitgeruimd en worden ingericht. De metalencontainers voor veldmateriaal zullen zo snel mogelijk worden verplaatst naar de achterzijde van het 2e honk.

Februari 2017
Bestuur DVH

JEUGD HONK- EN SOFTBALCLINIC 18 MAART 2017 BIJ DVH

NBSC Clinic bij DVH

NBSC clinic ⚾️ #DVH

Zaterdag 18 maart waren de velden van DVH het toneel van een grote clinic voor de honk- en softbal jeugd. Vanuit de wijde omtrek zijn verenigingen naar Amstelveen getrokken. André Steensma van National Baseball and Softball Clinics en zijn legertje instructeurs hebben de BeeBallers, pupillen en aspiranten jongens en meiden een leuke en leerzame dag bezorgd.

Zelfs het miezerige weer heeft het enthousiasme van de kinderen niet weten te temperen. En als het publiek het allemaal een beetje te fris vond worden langs de lijn; onder onze overkapping met heaters was het goed toeven , en de keukenbrigade zorgde voor de inwendige mens. Diverse ouders/begeleiders hadden zich opgegeven voor hulp bij de muntverkoop, achter de bar en in de keuken. Zij deden het gezegde ‘vele handen maken licht werk’ alle eer aan. In soepele shifts hebben zij de kantine meer dan adequaat bestierd! Hulde aan alle vrijwilligers, de ervaren rotten en de enthousiaste nieuwelingen. Mogelijk krijgt dit evenement in de herfst een vervolg, en dan hebben we eigenlijk wel een prachtige nazomerdag verdiend.

Jeugd Softbal Clinic DVH

Softbal jeugd en Slowpitch clinic – zaterdag 4 maart

zaterdag 4 maart wordt er in De Meent van 12.00-13.15 uur een gratis softbal clinic georganiseerd voor meisjes die interesse hebben in softbal ( 5-11 jaar). Vraag je buurmeisje, nichtje, vriendinnetjes, klasgenootjes voor deze leuke clinic. Opgeven via jeugd@dvhamstelveen.nl

 

Ouders die willen kennismaken met slowpitch zijn op deze middag van harte welkom om zelf een training te volgen. Dit is van 13.30-15.00 uur. Ook deze training is gratis!

Geef je op via jeugd@dvhamstelveen.nl
Vraag geïnteresseerde buren, vrienden en kennissen mee te doen.

OUDERAVOND DVH

25 Januari heeft de jeugdcommissie een ouderavond georganiseerd. Zo’n 20 ouders zijn door Brigitte en Mariek geïnformeerd over wat er dit seizoen allemaal op de agenda staat:

Workshop horeca-avond: dinsdag 14 februari as. 20.00 uur. Elk team zal net als bij andere verenigingen kantine diensten moeten gaan draaien. De horeca commissie zal deze avond alles uitleggen over het draaien van een kantinedienst.
Opgeven via secretaris@dvhamstelveen.nl

Softbal jeugd en Slowpitch clinic: zaterdag 4 maart wordt er in De Meent van 12.00-13.15 uur een gratis softbal clinic georganiseerd voor meisjes die interesse hebben in softbal ( 5-11 jaar). Vraag je buurmeisje, nichtje, vriendinnetjes, klasgenootjes voor deze leuke clinic. Opgeven via jeugd@dvhamstelveen.nl
Ouders die willen kennismaken met slowpitch zijn op deze middag van harte welkom om zelf een training te volgen. Dit is van 13.30-15.00 uur. Ook deze training is gratis. Geef je op via jeugd@dvhamstelveen.nl Vraag geïnteresseerde buren, vrienden en kennissen mee te doen.

Score-avond: dinsdag 28 februari en dinsdag 7 maart score op papier. dinsdag 14 maart scoren op tablet. Het is van groot belang dat elk team minimaal 2 scoorders heeft. Tijdens deze workshop worden de beginselen van het scoren (op papier en tablet) uitgelegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Geef je op via: tc@dvhamstelveen.nl

Veldwerkdag: zaterdag 11 maart. Ook DVH doet mee aan de NL Doet dag op 11 maart. Om alles weer startklaar te maken voor het nieuwe seizoen is er hulp nodig. Vele handen maken licht werk. Deze dag wordt afgesloten met Beer & Burgers
Zet het alvast in de agenda. Meer informatie hierover volgt nog.

DVH uniform: De uniformcommissie heeft veel kleding besteld bij de leverancier. Zodra dit geleverd is zal er een kledingverkoop dag in de kantine plaatsvinden. Houd de nieuwsbrief en Facebook pagina in de gaten.

Vrijwilligers: Ook is er gesproken over de zoektocht naar vrijwilligers. De video hieronder is een goede inspiratie om eens na te denken over het belang van vrijwilligers voor clubs in het algemeen, en zeker ook DVH.

 

VERSLAG WIJNPROEVERIJ IN DE THUYSPLAET

De glazen gepoetst, de stokbroden gesneden, de kurkentrekker in de aanslag en de koelkast gevuld. DVH was helemaal klaar voor de wijnproeverij, dit laatste januari-weekend.

Onze huisleverancier Martin Kerstens had een mooie wereldreis voor ons onder de kurk/dop. Kaasspeciaalzaak De Kleine Bourgondiër heeft in samenspraak met Marnix en de horecacommissie een uitgebreid assortiment kaas uitgezocht, passend bij de te proeven wijnen. De deelnemers werden na afloop in de gelegenheid gesteld één of meerdere flessen van hun favoriete wijn te bestellen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Een klein percentage van deze aankoop vloeit direct de clubkas in, waardoor het niet alleen voor de aanwezigen maar ook voor de vereniging een meer dan geslaagde middag is geworden!

Overbodig te vermelden dat het ook na afloop van de proeverij nog lange tijd erg gezellig toeven was in de Thuysplaet.

winterbbq

WINTER BBQ

BBQ’en in de winter? Dat kan! Zaterdag 4 februari om 16u gaat de fik er in. Terwijl het buiten vriest kan er binnen worden genoten van gegrild vlees, salades en gluhwein.

Een typisch bbq-menu bestaat natuurlijk uit spare-ribs, worst, kipsate, een broodje hamburger en huzarensalade. Voor 10,- per persoon kan je straks rollend de deur uit.

Dus meld je voor 30 januari aan via events@dvhamstelveen.nl

zondag-29-januari

Wijnproeverij – zondag 29 januari

Primeur! DVH organiseert  samen met Marnix Kerstens een wijnproeverij in De Thuysplaet.  

Op zondag 29 januari krijg je voor 10,- maar liefst 8 heerlijke wijnen te proeven. Natuurlijk geserveerd met wat lekkers want wijn zonder eten is als warme chocolademelk zonder slagroom.

Kerstens Wijnkopers is een bedrijf dat voortkomt uit meer dan 300 jaar oude familietraditie van wijnkopers. Voor Marnix is wijn proeven geen werk, maar een diepgewortelde passie. Hij heeft veel kennis en weet enthousiast te vertellen over de wijnen die deze avond geschonken worden.

Dus ben je wijnnerd, wijnliefhebber of gewoon wijndrinker, geef je dan op: events@dvhamstelveen.nl

kerstborrel-2016

Kertborrel Zaterdag 17 December

Kerstborrel Zaterdag 17 December

Mooie gelegenheid om elkaar fijne feestdagen toe te wensen.
Vanaf 15:00 is “De Thuysplaet” geopend om gezellig met
leden, familie en vrienden het glas te heffen.
Wij zorgen voor een hapje en de eerste 2 drankjes GRATIS!