Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 16 maart om 20.00 uur start de Algemene  ledenvergadering in De Thuysplaet.

Naast de reguliere agendapunten wordt ook de herverkiezing van de bestuursleden besproken. De vergaderstukken volgen spoedig. Het belang van een voltallig bestuur is groot om DVH financieel gezond en op stoom te houden. Dus heb je interesse of wil je weten wat de functie inhoudt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het bestuur: secretaris@dvhamstelveen.nl