Aanmeldingsformulier / Application form
Heb je vragen of opmerkingen over het aanmelden, dan kun je contact opnemen via tc@dvhamstelveen.nl.

Any questions can be addressed to tc@dvhamstelveen.nl

  • Hiermee verleen ik toestemming om op mijn e-mail adres promoties te ontvangen van geselecteerde sponsors. / I herewith allow selected sponsors to send me promotional information by mail.
  • Was a member of an other base- or softball club last year?
    I hereby declare that I have completed this form completely and truthfully
    I hereby declare that I have completed this form completely and truthfully