De afgelopen maanden is door de Horecacommissie heel hard gewerkt en ook deze leden verdienen nu wat rust. En daarom hebben we jouw hulp nodig.

Wij willen graag een grote vrijwilligerspoule opzetten om alle evenementen te kunnen blijven faciliteren. Die zijn ontzettend belangrijk voor ons als DVH, want de vaste lasten lopen in het winterseizoen gewoon door. Daarom het dringende verzoek aan iedereen om zich op te geven, om een enkele keer te helpen achter de bar bij deze externe- en interne activiteiten.

We hebben echt de hulp van iedereen nodig. En jullie zullen zien dat het nog gezellig is ook, om een ander te helpen vanaf de andere kant van de bar. Voor deze evenementen stellen wij (indien gewenst) kleine vrijwilligersvergoedingen ter beschikking.

in 2018

Donderdag 11 januari 2018 van 19.30 – 22.30 uur 3/3 man
(Nieuwjaarsreceptie Vereniging van Eigenaren Wimbledon)

 

Mensen kom op en meld je aan voor de vrijwilligerspoule. Laat zien dat DVH een gezellige familieclub is waar je graag deel van uit maakt. Aanmelden voor bovenstaande datums en voor de vrijwilligerspoule bij secretaris@dvhamstelveen.nl .