Het bestuur van DVH
Het bestuur draagt verantwoording af aan haar leden door middel van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Het bestuur wordt ook toegewezen door de Algemene Leden Vergadering

Het bestuur heeft in 2017 de volgende samenstelling:

  • Voorzitter
  • Vice voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Jeugdvoorzitter
  • Algemeen bestuurslid / Commissie verantwoordelijke

Contact: bestuur@dvhamstelveen.nl

Ron Ferree

Voorzitter

Mariek Inpijn

Jeugdvoorzitter

Peter Leene

Vice-voorzitter

Billy Hubenet

Penningmeester

Jette Israƫl

Secretaris