Het bestuur van DVH
Het bestuur draagt verantwoording af aan haar leden door middel van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Het bestuur wordt ook toegewezen door de Algemene Leden Vergadering

Het bestuur heeft in 2021 de volgende samenstelling:

  • Voorzitter
  • Vice voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid / Commissie verantwoordelijke

Contact: bestuur@dvhamstelveen.nl

Voorzitter

Vice-voorzitter

Penningmeester

Secretaris